RAS651GKA483A3

Radius S-Series 20.5 HP* Kaw FX651V w/48” UltraCut Series 3 Deck, Susp Seat & Wide Pneum

RAS691GKA523A3

Radius S-Series 22 HP* Kaw FX691V w/52” UltraCut Series 3 Deck, Susp Seat & Wide Pneum

RAS730GKA603A3

Radius S-Series 23.5 HP* Kaw FX730V w/60” UltraCut Series 3 Deck, Susp Seat & Wide Pneum

RAS730GKA60RA3

Radius S-Series 23.5 HP* Kaw FX730V w/60” UltraCut RD Deck, Susp Seat & Wide Pneum

Compare Selections